Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Dit moet je weten over de nieuwe privacywetgeving (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook wel bekend onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR). Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt vanaf dat moment niet meer.

Wat is het doel van AVG?
Doel van de Algemene verordening gegevensbescherming is het versterken en uitbreiden van privacyrechten, het scheppen van meer verantwoordelijkheden voor organisaties en het creëren van dezelfde (stevige) bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

Wat betekent dit voor je website?
De Algemene verordening gegevensbescherming heeft betrekking op de gegevensverwerking binnen je gehele bedrijf. Lees hier meer over op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/

Privacyverklaring
Zet een heldere en goed vindbare privacyverklaring op je website. Een linkje in de footer van je website is in dit geval een prima plek. Zorg er dan wel voor dat je voorafgaand aan het (laten) opstellen van je privacyverklaring inzichtelijk hebt welke gegevens via de website worden opgeslagen en / of verwerkt.

SSL Certificaat
Onder de AVG / GDPR ben je verplicht om te zorgen voor een optimale beveiliging van persoonsgegevens. Sla je formulieren of (nieuwsbrief-) aanmeldingen op via je site? Dan is een SSL certificaat (HTTPS) verplicht. Uiteraard geldt dit ook voor alle webshops. Lees in dit artikel meer over het gebruik van een SSL certificaat en de voordelen hiervan.

Contactformulieren
Vraag via de contactformulieren op je website alleen om de informatie die je écht nodig hebt en die betrekking heeft op de specifieke offerte- / contactaanvraag. Vraag je om (bijvoorbeeld) een geboortedatum, dan moet je expliciet vermelden waarvoor je dit nodig hebt. Plaats daarnaast een selectievakje waarin je toestemming vraagt voor het verwerken (en eventueel opslaan) van de ingevulde gegevens.

Waarom een SSL certificaat?
SSL (Secure Sockets Layer) en diens opvolger TLS (Transport Layer Security), zijn encryptie-protocollen die het dataverkeer van websites beveiligen. Tegenwoordig wordt nog altijd de naam SSL gebruikt. Websites met een SSL certificaat herken je naast de URL (HTTPS:// in plaats van HTTP://) aan het (groene) slotje in de browserbalk. Afhankelijk van het type certificaat is ook de bedrijfsnaam voorzien van een groene balk.

Het beveiligen van klantgegevens
Uiteraard is de belangrijkste reden het beveiligen van de gegevens van je bezoekers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan contactformulieren en/of betalingen via een webshop. Je wilt natuurlijk niet dat persoonlijke gegevens of informatie door anderen kan worden ingezien. Afhankelijk van het type certificaat kun je met SSL jouw identiteit aan je bezoekers garanderen (middels een uitgebreide (KvK) verificatie). Zo weet je bezoeker zeker dat ze ook echt op de juiste website zitten.

Professionele uitstraling
Naast de beveiliging van gegevens, geeft een SSL-certificaat een betrouwbare en professionele uitstraling, wat voor meer contactmomenten en bestellingen kan gaan zorgen.

Wettelijke verplichting
Vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens is er een verplichting om (klant-)informatie via een versleutelde verbinding te versturen. SSL is op dit moment de enige optie die breed ondersteund wordt. Hierdoor is een SSL-certificaat voor website (en winkels) verplicht. Maar ook als je werkt met (eventueel vertrouwelijke) contactformulieren is een SSL certificaat geen overbodige luxe. Daarnaast kunnen boetes voor het niet naleven van deze wet hoog oplopen.

Wil je meer weten, of direct een SSL certificaat laten installeren? Vraag het ons.

Waar wil je op zoeken